dimarts, 2 de juliol de 2013

El DAAM incrementa la quantia dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de R+D+I, i n'amplia el termini d'execució


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat (DAAM) ha incrementat la dotació pressupostària i ha ampliat el termini d’execució dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari corresponents a l’any 2012, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquests convocatòria, publicada mitjançant l’Ordre AAM/298/2012, de 4 d’octubre, preveia un import total de 519.480,50 euros per a destinar a aquesta línia d’ajuts, pressupost que ha resultat insuficient per a atendre totes les sol·licituds presentades. Així, mitjançant l’Ordre publicada avui s’ha incrementat en 18.000 euros la dotació inicial, de manera que resulta una dotació final de 537.480,50 euros, que es distribueix de la manera següent: 376.236,35 euros corresponen a l’aportació del Departament, el que representa el 70% de la quantia total de l’ajut. El 30% restant, 161.244,15 euros, correspon a l’aportació del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
En relació a l’execució d’aquests ajuts, la convocatòria establia que les actuacions s’havien d’executar i justificar com a màxim fins al 31 de juliol de 2013. Atès que aquest termini seria insuficient per a realitzar i justificar correctament les actuacions, s’ha ampliat fins al 31 d’octubre de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada