dijous, 25 de juliol de 2013

La Targeta Vitícola Única arriba aquesta verema amb novetatsUn any més el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat facilitarà la Targeta Vitícola Única amb codi de barres a tots els viticultors que són titulars de vinyes en producció inscrites al Registre Vitivinícola de Catalunya de raïm apte per vinificar. La novetat enguany és que l’actualització dels titulars inscrits als Registre s’ha fet a través de la declaració única agrària (DUN) de 2013, que estableix l’obligatorietat de declarar la superfície vitícola i que “comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya com a titular de la superfície de la parcel·la vitivinícola i dóna dret a poder fer entrega de la producció obtinguda mitjançant la targeta vitícola”. El Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) es va crear l’any 2003, és un registre únic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de les Denominacions d’Origen vitivinícoles (CRDO), els cellers i els viticultors d’acord amb la Llei 15/2002 d’ordenació vitivinícola de Catalunya. Una de les finalitats d’aquest Registre és mantenir la traçabilitat des del cep fins a l’embotellament per assegurar la qualitat i el control de la producció que procedeix de les vinyes de Catalunya, així com la destinació a cellers i plantes embotelladores i envasadores de productes vitivinícoles.

La Targeta vitícola és el document que acredita el viticultor a fer entrega de la producció de raïm amb destinació a la vinificació, procedent de les seves parcel•les que figuren inscrites al Registre Vitivinícola de Catalunya, tenint en consideració el percentatge de cotitularitat de cada parcel•la de vinya, i les varietats, així com els rendiments màxims autoritzats per varietat i l’adscripció als consells reguladors de les denominacions d’origen protegides que correspongui en el seu cas. La Targeta Vitícola Única (TVU) és una actuació del DAAM i de l’Incavi amb la participació dels CRDO i la col•laboració del sector (viticultors i cellers) que permet establir un sistema àgil per facilitar el control i la traçabilitat de la producció vitícola de Catalunya al temps que es facilita les gestions del viticultor i el celler amb l’administració. L’objectiu principal de la TVU és el control de la producció vitícola a Catalunya on existeixen en molts indrets fins a 3 Denominacions d’Origen sobreposades. L’objectiu d’utilització de la targeta vitícola única és conèixer el potencial productiu (saldo) del viticultor en el moment de l’entrega de la collita al celler i d’aquesta manera el celler conegui la possibilitat o no de permetre al viticultor descarregar la varietat de raïm tenint en compte la seva procedència. A aquests efectes El DAAM ha posat a disposició dels cellers, mitjançant la seva web, el programari per permetre recollir les pesades de raïm tenint coneixement del saldo productiu del viticultor en el moment de realitzar la pesada i les possibles aptituds (vi de denominació d’origen, vi de taula o destil•lació). El programari facilitat pel Departament competent en matèria d’agricultura, de recollida de pesades dels cellers, incorpora les dades automàticament al Registre vitivinícola de Catalunya a part de poder entrar les pesades directament al RVC. La data d’incorporació de les entregues de raïm al Registre vitivinícola de Catalunya marca el moment de descomptar la producció del saldo inicial del viticultor. En el cas dels viticultors que ja eren titulars de vinyes la campanya 2012-2013,  la targeta serà la corresponent a la verema 2012; de la que en poden sol·licitar duplicats a les oficines comarcals i als Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen vitivinícoles (CRDO). En la verema 2012 es van introduir al Registre 116.879 pesades que van representar 366.024.193 kg de raïm.

Mitjançant l’aplicació de la TVU s’aconsegueix:
•          Facilitar el control i la traçabilitat de la producció vitícola.
•          Facilitar la declaració de collita al viticultors/es i la declaració de producció als cellers.
•          Facilitar la tramesa de les pesades a les diferents denominacions d’origen i així facilitar a aquestes el control de la sobre posició de les diferents denominacions d’origen en les parcel•les vitícoles i assegurar el compliment de la normativa relativa al control de potencial vitivinícola.
•          Facilitar les gestions del viticultor i cellers amb l’administració
•          Facilitar les tasques de control del CRDO’s i dels cellers

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada