dijous, 25 de juliol de 2013

UP rebutja el model d’aplicació a l’Estat espanyol de la reforma de la PAC ja que "comportarà majors competències deslleials i discriminacions"Unió de Pagesos (UP) de Catalunya denuncia que l’acord adoptat, avui a Madrid, en Conferència Sectorial,  sobre el model d’aplicació de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) a l’Estat espanyol, “va en la direcció oposada al model proposat per la Unió Europea”. La reforma europea vol, segons el sindicat agrari, la convergència progressiva pel que fa a la quantitat d’ajut percebuda pels productors en funció d’un criteri establert per tipologies de la zona i no pel tipus de producció, com fins ara. El model d’aplicació per l’Estat espanyol, en canvi, desvirtua la intencionalitat de la reforma europea, ja que no resol, sinó que perpetua i agreuja la discriminació d’un professional agrari que mai hagi tingut drets d’ajut històrics al seu sector o el valor dels seus drets sigui baix; tot i que un productor es trobi en la mateixa tipologia de zona (sistema nou) que un altre amb drets històrics d’ajut (el sistema anterior per sectors), no tendiran a convergir en la quantitat d’ajut. Això, afectarà a nivell de l’Estat a un 30% del sector de la vinya, a dos terços de la fruita dolça, hortalisses i flor i planta ornamental, així com als productors que exclusivament són del sector equí. A més, el model triat afectarà més significativament al sector de l’olivera català.
            El sindicat també denuncia que aquest model d’aplicació comporta fossilitzar el model històric de la PAC fins a l’any 2020, ja que es basa en les 316 comarques agràries estatals, agrupades sobre quatre tipologies (terres de conreu de secà, terres de conreu de regadiu, cultius permanents i pastures) en base a la seva mitjana d’ajuts cobrats el 2011. Això, generarà que cada productor pugui disposar, en funció dels municipis on radiquin les terres de la seva explotació, de més de quatre tipus de drets, ja sigui per cadascuna de les tipologies o per ser de comarques agràries de mitjana distinta, els quals no podran esser exercits en una regió agroeconòmica diferent a la que els va originar. Tot plegat, per una banda, originarà una major càrrega burocràtica tant a l’Administració gestora, com als propis perceptors i, per una altra banda, una major trava al lliure desenvolupament de les explotacions agràries.
            El sindicat també vol advertir que la Conferència Sectorial ha deixat obert com s’usarà el mecanisme d’ajuts associats a la producció, el que no permet valorar si la pagesia catalana veurà disminuït el suport actual de la PAC en ajuts directes, per tant, no ha donat garanties de que el model final d’aplicació comporti un tracte prou equitatiu als sectors que poden sortir més afectats (boví de carn, oví i cabrum i boví de llet amb poca terra, arròs i olivera de bon rendiment).
            Unió de Pagesos estudiarà l’adequació d’aquest inequitatiu model d’aplicació de la reforma de la PAC al textos reglamentaris que es preveu que s’adoptin al llarg de la tardor d’enguany i a les disposicions del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El sindicat no descarta plantejar una denúncia a la Comissió Europea o les demandes als tribunals competents per la discriminació arbitrària i prohibida entre productors que suposarà el nou model en cas d’aplicar-se en base als acords adoptats a la Conferència Sectorial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada