dijous, 25 de juliol de 2013

Nou pagament d'1,7 milions d'euros a 451 productors com ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu demà divendres, 26 de juliol, un nou pagament per un import d’1.731.771,86 euros a un total de 451 productors i a una superfície de 703 hectàrees. Aquest pagament correspon a un import complementari a l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2012/2013, en concret a les sol·licituds d’ajut amb bestreta presentades per persones joves agricultores, agricultores a títol principal i/o titulars d’explotacions agràries prioritàries. Amb aquest pagament complementari, s’assoleix el percentatge de finançament màxim per a aquest grup de sol·licitants (50%). Demà, també es faran efectius pagaments complementaris de campanyes anteriors, per un import total de 269.980,69 euros.
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). Aquest ajut pretén impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir-ne la modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat a fi de reforçar l’estructura del sector vitivinícola. El sistema de gestió utilitzat pel Departament, consistent a implementar un sistema de bestretes d’acord amb uns avals que ha de presentar el productor, i que permet avançar els pagaments abans dels controls sobre els terrenys, ha permès captar nous fons no gastats per altres comunitats autònomes o transferits d'altres mesures del Pla de suport al sector vitivinícola. Així, durant aquest mes de juliol, s’ha aconseguit una nova assignació de fons FEAGA 2013 per un import addicional de 3.744.468 euros. Gràcies a això, és possible avançar aquests pagaments per import de 2 milions d’euros, i un pròxim pagament que es farà al mes de setembre amb la resta d’import assignat.
El règim de reestructuració i reconversió de la vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, adaptar la producció a la demanda del mercat. El règim inclou una o més de les accions següents:
-     la reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant reempelts
-     la reimplantació de vinyes
-     les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.

No inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural. L’ajut es concedeix per a les dues finalitats següents:
- compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues d’ingressos derivades de l’aplicació del pla, i
- participar en les despeses de reestructuració i reconversió.

Per a la campanya 2012/2013, els imports, les superfícies i els beneficiaris per comarca són:

DEMARCACIÓ
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
ALT CAMP
478.409,52
231
135
ALT PENEDÈS
440.900,76
145
98
ANOIA
51.380,40
12
6
BAIX CAMP
13.427,62
8
4
BAIX LLOBREGAT
9.042,42
3
2
BAIX PENEDÈS
51.465,25
22
18
CONCA DE  BARBERÀ
166.814,99
74
43
GARRAF
17.352,92
5
3
MARESME
1.694,78
1
1
NOGUERA
1.150,53
1
1
PRIORAT
19.482,22
10
16
RIBERA D'EBRE
1.730,98
1
1
TARRAGONÈS
87.071,75
38
27
TERRA ALTA
337.782,48
127
83
URGELL
54.065,24
27
13

1.731.771,86
703
451

I els imports, les superfícies i els beneficiaris per demarcació són:
DEMARCACIÓ
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
BARCELONA
468.990,88
154
104
CATALUNYA CENTRAL
51.380,40
12
6
LLEIDA
55.215,77
28
14
TARRAGONA
816.671,35
383
243
TERRES DE L'EBRE
339.513,46
128
84
TOTAL
1.731.771,86
703
451

Pel que fa als pagaments complementaris de campanyes anteriors (import total de 269.980,69 euros), els imports, les superfícies i els beneficiaris per comarca són:

Campanya 2011/2012:
COMARCA
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
ALT CAMP
30.096,06
36
19
ALT EMPORDÀ
2.534,51
1
1
ALT PENEDÈS
71.979,32
63
46
ANOIA
8.856,86
4
3
BAIX CAMP
12.114,26
4
3
BAIX PENEDÈS
7.802,95
6
5
CONCA DE  BARBERÀ
794,88
1
2
PRIORAT
6.404,42
3
3
RIBERA D'EBRE
6.760,34
3
2
TARRAGONÈS
18.905,90
17
14
TERRA ALTA
66.894,38
35
33
URGELL
9.062,15
5
2

242.206,03
177
133

Campanya 2010/2011:
COMARCA
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
ALT CAMP
15.012,63
6
4
ALT PENEDÈS
4.798,76
5
3
ANOIA
236,77
1
1
BAIX PENEDÈS
5.430,96
2
2
PRIORAT
2.280,74
1
1
TERRA ALTA
14,80
1
1

27.774,66
16
12

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada