dijous, 4 d’octubre de 2012

Ampliat el termini per a la formalització dels préstecs per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries

Avui s’ha publicat al DOGC l’ampliació del termini per a la formalització dels ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries. Aquests ajuts es van convocar el 5 de març (ordre AAM/48/2012) i consistien en la bonificació dels interessos i del cost dels avals de préstecs per aportar liquiditat a les explotacions agràries concedits per les entitats que van subscriure el conveni corresponent amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta línia va tenir una bona acollida i es va aprovar un nombre important d’expedients. Inicialment, es va establir el 30 de setembre de 2012 com a termini màxim per formalitzar els préstecs, però atès la quantitat d’expedients aprovats i que en l’actual conjuntura econòmica les entitats financeres i avaladores requereixen més temps per estudiar les operacions, s’ha considerat convenient ampliar-lo fins al 19 d’octubre de 2012 perquè totes les operacions aprovades puguin ser estudiades, i, en cas de ser considerades viables per la respectiva entitat financera, es puguin formalitzar en el termini corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada