dimecres, 31 d’octubre de 2012

11 milions d'euros per a la incorporació de 354 joves agricultors

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha ajudat 354 joves emprenedors catalans a instal·lar-se en una explotació agrària. L’import total atorgat és d’11.534.958,09 euros, dels quals 11.112.239,24 són en forma de subvenció directa i els 468.210,05 euros restants en bonificació d’interessos de préstecs. L’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors per a l’any 2012 s’emmarca en l’Ordre AAR/67/2012, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte global d’explotació (CGE), i es convoquen els corresponents a l’any 2012. Aquesta dada representa el major nombre d’expedients de joves agricultors aprovats en una convocatòria del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2007-2013. Supera d’un 13% l’import total atorgat a la convocatòria 2011 i d’un 23% el de la campanya 2010, la qual va suposar un punt d’inflexió amb la flexibilitat dels requisits respecte de les anteriors. En el context actual de crisi econòmica, ha manifestat avui el DAAM, “cal destacar l’esforç de l’Administració catalana per donar suport al màxim nombre de joves emprenedors mitjançant mesures que comporten la creació de llocs de treball i la dinamització econòmica en el sector agrari”. L’import mitjà aprovat per jove instal·lat és de gairebé 31.400 €. L’ajut a la incorporació de joves agricultors és "un instrument cabdal per al relleu generacional i la modernització del sector agrari, cosa que es reflecteix així en l’estratègia del PDR de Catalunya 2007-2013 i en les dades informades. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat continua donant el seu suport per facilitar la inserció laboral dels i les joves al medi rural i crear-ne les condicions adients".
 
A escala territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la manera següent:
 

 Serveis territorials
Nombre d’expedients
Ajut (€)
Prima
Bonificació
Barcelona
44
1.359.716,81
52.741,35
Catalunya Central
40
1.271.693,12
57.133,55
Girona
45
1.440.053,23
21.533
Lleida
154
4.805.203,94
255.764,70
Tarragona
35
1.097.803,56
38.315,45
Terres de l’Ebre
36
1.137.768,58
42.722
 
Total
354
11.112.239,24
468.210,05
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada