divendres, 6 de setembre de 2013

JARC organitza la primera edició d'un Concurs de fotografia rural

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha organitzat la primera edició d'un Concurs de fotografia rural. El term,ini per presentar originals es tanca el 14 de setembre. A continuació us adjunto les bases:

Bases del concurs
1. Participants:
Obert a qualsevol persona, aficionada o professional de la fotografia.
La participació en el concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució
inapel∙lable del jurat.
2. Tema:
Agrícola o ramadera en general, que pugui reflectir els diferents sectors i la varietat
d’aquest món tan ampli. Qualsevol punt de vista i sense límit a la creativitat artística.
3. Nombre de fotografies:
Cada participant pot presentar un màxim de 5 fotografies.
4. Format i presentació:
Únicament s’admetrà fotografies en format digital.
Els arxius seran en format jpg de màxima qualitat, amb una resolució de 300 ppp i un
tamany de fitxer d’entre 1,5‐4 Mb.
Els autors assumeixen la responsabilitat de l'autoria i l'originalitat de les imatges enviades,
i de no haver‐les presentat prèviament a un altre concurs fotogràfic. Els autors es fan
també responsables del contingut de les imatges enviades.
Cal enviar les fotografies mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@jarc.cat. En el
correu, s’ha d’indicar el nom i cognoms del participant, un telèfon i una adreça de correu
electrònic de contacte i la població.
Les fotografies es podran presentar fins al dia 14 de setembre de 2013.
5. Jurat:
El jurat serà constituït pels membres del Comitè Executiu de Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya.
6. Premis i lliurament:
Hi haurà dos premis a les que es consideri les dues millors fotografies:
1er. premi: lot de productes artesanals valorat en 200€
2on. premi: lot de productes artesanals valorat en 100€
El veredicte i el lliurament de premis es farà públic en el marc de la Fira de Sant Miquel de
Lleida. S’avisarà prèviament els guanyadors mitjançant el telèfon o un correu electrònic.
7. Propietat i exposició:
Les fotografies presentades es consideraran cedides a Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya, que ostentarà la titularitat dels drets d'autor, de publicació i de reproducció així
com dels drets de cessió a tercers, sense limitació de cap mena, sempre amb la indicació al
peu de la fotografia del nom de l'autora o autor.
Les obres presentades es podran veure al web de Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (www.jarc.cat).
8. L'organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada