dilluns, 14 de març de 2011

El vi i les drogues


Mal anem si el sector del vi és citat a parlar en el marc d'un estudi del problema de les drogues. El vi és un aliment del qual s'ha de gaudir amb moderació. Convindria separar el vi dels grans alcohols. Demà dimecres s'espera la presència del president de la FEV davant la comissió mixta Congrès-Senat. Què en penseu?

Intervención del Presidente de la FEV ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas


Madrid, 14 de marzo de 2011.-  El Presidente de la Federación Española del Vino, D. Félix Solís Yáñez, ha sido citado  para intervenir ante la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas, el día 15 de marzo a partir de las 11 horas en el Palacio del Senado.

El motivo de la citación es conocer las actividades que realiza la FEV para prevenir y combatir el problema del consumo abusivo o desordenado de alcohol.

El Presidente de la FEV expondrá con detalle las actividades que la FEV viene llevando a cabo en el marco del programa “wine in moderation”, para la difusión del mensaje de moderación en el consumo de vino y la educación al consumidor.

Defenderá el patrón de consumo del vino, ligado al disfrute pausado del producto acompañando a las comidas, parte de la dieta mediterránea, como modelo para combatir los problemas del alcohol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada