dissabte, 6 d’abril de 2013

La Generalitat promou la creació del Consell Català per a la innovació agroalimentàriaEl Govern català ha presentat avui les línies mestres del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya i ha posat a consulta pública un pla de 8 anys (2013-2020) amb el qual es vol impulsar la competitivitat del sector agroalimentari català, un sector que juga un paper essencial per al desenvolupament econòmic del país. En aquest sentit, es considera que la millora contínua del sector agroalimentari a través de la incorporació de la recerca i la innovació esdevé un factor clau per incrementar la seva competitivitat. Amb aquesta objectiu es constitituirà també el Consell Català de la Innovació Agroalimentària com a òrgan i espai de participació amb el sector i tots els agents implicats per tal de desenvolupar el Pla Estratègic adaptant-lo a la realitat i les necessitats més prioritàries del sector en matèria de recerca i innovació, i per facilitar, alhora, la transferència de tot el coneixement que se’n dedueixi al conjunt del sector per fer-lo més competitiu. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per encàrrec del Govern de  la Generalitat de Catalunya, ha liderat el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020. No obstant això, el DAAM no ha estat sol sinó que també ha comptat amb la participació molt activa d’altres departaments de la Generalitat com són el Departament d’Empresa i Ocupació, a través d’ACC1Ó, que ha aportat al Pla la visió més empresarial del sistema de R+D+I, i el Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Direcció General de Recerca, amb el coneixement del sistema de R+D+I de Catalunya. En l’elaboració d’aquest pla a part dels departaments implicats s’ha comptat amb la participació de l’IRTA i de la Universitat de Lleida.
Els objectius generals del Pla Estratègic són els següents:
Definir el posicionament estratègic en l’àmbit agroalimentari català per al 2020, com a sector clau de competitivitat i generació de riquesa, començant per una avaluació de la situació de partida. Identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement, foment de la innovació i creixement socioeconòmic, definint objectius finalistes en matèria de producció científica, valorització, transferència, competitivitat i ocupació. Alinear tots els agent del sistema (recerca, formació, transferència, internacionalització i teixit empresarial) vers els objectius prioritaris identificats, millorant especialment la interrelació entre empresa i centre públic de recerca i captar més recursos R+D+i per al sector agroalimentari català.
El Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentaris de Catalunya 2013-2020 té vocació de ser coherent i aprofitar les polítiques i actuacions en matèria de recerca, desenvolupament i innovació que es promouen en les estratègies i plans europeus, estatals i catalans. Tenir en compte totes aquestes condicions de contorn és encara més important en aquest cas ja que molts d’aquests programes, plans i accions conflueixen en el període 2014-2020. A més, l’actual situació econòmica fa que sigui essencial alinear la relació entre plans, actuacions i agents amb marcs de competència comuns però amb diferent abast geogràfic per tal de fer més eficients els recursos disponibles. El principi de coherència associat a l'atenció i coordinació de les diferents estratègies i plans que s'estan desenvolupant des dels Departaments del Govern és un aspecte clau per a l’èxit del Pla. La coherència horitzontal entre Departaments permet aprofitar al màxim les sinergies existents en actuacions que impacten directament o indirectament sobre la resta. El Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentaris de Catalunya 2013-2020 s’ha definit a partir de l’anàlisi prèvia de l’estat actual de la R+D+I agroalimentària a Catalunya. Aquesta anàlisi s’ha realitzat a partir dels resultats de les sessions de treball amb més de 400 agents de centres de recerca, universitats, agrupacions de productors, administracions i empreses vinculats amb la R+D+I i, també, a partir l’anàlisi d’indicadors quantitatius de producció, d’inversió, de recursos humans, etc. destinats a la R+D+I agroalimentària de Catalunya i d’altres països referents en aquest àmbit. L’anàlisi agrupada de la informació anterior ha permès estructurar el Pla en 6 objectius estratègics que es preveuen dur a terme per mitjà de més de 40 actuacions. Els objectius estratègics són: Incrementar el reconeixement i la rellevància internacional del sistema d'R+D+I agroalimentari de Catalunya Augmentar la inversió en R+D+I del teixit productiu i empresarial agroalimentari. Augmentar la captació de recursos pel sistema d'R+D+I del sector agroalimentari de Catalunya. Augmentar la valorització dels resultats de la recerca, la transferència tecnològica i la divulgació de coneixement en el sector agroalimentari de Catalunya. Facilitar el coneixement i la col·laboració entre els agents del sistema d’R+D+I agroalimentari i mpulsar la formació i la professionalització de l'R+D+I fomentant la cultura d’innovació. En tot moment el Govern de la Generalitat ha volgut que aquest pla sigui participatiu i així ho ha estat en l’elaboració de la proposta que ara es posa a consulta pública i esperem que en aquestes properes setmanes ens facin arribar les seves aportacions que integrarem en la mesura del possible en la redacció final que aprovarà el Govern.
El DAAM vol fer un seguiment acurat del desenvolupament del Pla i impulsar totes les actuacions de recerca, innovació i transmissió de coneixement  en el sector agroalimentari. Amb aquest objectiu, el Departament ha impulsat també la creació del Consell català d’innovació agroalimentària,  el qual estarà integrat pel DAAM i els  altres departaments de la Generalitat implicats en la recerca i innovació i per organitzacions agràries, cooperatives i organitzacions empresarials, les universitats i centres de recerca. L’objectiu del Consell és facilitar que el procés d’anàlisi de la situació actual de R+D+i del sector agroalimentari català pugui ser altament participatiu, amb representació àmplia de tots els  agents del sector, tant d’àmbit públic com del privat. Es tracta  d’aconseguir la implicació en el pla de tot el sector productor (agricultura, ramaderia i pesca i medi natural) i de la resta de la cadena agroalimentària (indústria), a més d’aconseguir crear vincles, coordinació i col·laboració activa entre els principals actors  de R+D+i (centres tecnològics, centres de recerca, universitats) i el consumidors de R+D+i (empreses). Segons el conseller, “en situacions de conjuntura econòmica adversa, és important que tots els agents uneixin forces i treballin plegats per fer del sector agroalimentari català un sector líder no només a Espanya, sinó també a Europa i fins a tot al món”. El conseller ha recordat que Catalunya gaudeix d’una “agricultura del coneixement”, ja que el DAAM disposa d’instruments capdavanters en R+D+i i estructures internacionalment reconegudes com l’IRTA,  el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya o el CREAF, entre d’altres, a més d’estar realitzant actualment un important esforç econòmic en aquest camp. El Departament d’Agricultura és el segon departament de la Generalitat de Catalunya en despesa en R+D+i. A més, a Catalunya en els darrers anys s’ha desenvolupat un sistema d’universitats i centres de recerca que “poden ser una gran oportunitat per al desenvolupament i la competitivitat del sector agroalimentari”, ha afegit Pelegrí.

El termini per presentar observacions als documents del Pla finalitza el proper 26 d’abril de 2013. Les observacions es poden fer arribar al DAAM per dues vies:
Correu electrònic:
Correu postal:
Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614 – 08007 Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada