dimecres, 17 d’abril de 2013

La Generalitat es compromet a mantenir la mateixa partida de 2012 per a les assegurances agràries de 2013


Dins el “ferm compromís” del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en el foment de l’ús de les assegurances agràries i en el perfeccionament del sistema i de les seves condicions, avui s’ha reunit la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya. Aquesta Comissió ha acordat treballar en l’aplicació del nou Pla d’Assegurances Agràries i la Generalitat s’ha compromés a mantenir la mateixa partida pressupostària de 2012 per a les assegurances agràries de 2013. La Comissió Territorial d’Assegurances Agràries, que en el cas de Catalunya, està presidida pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i en la que hi participen representants d’Agroseguro, de la Delegació del Govern a Catalunya, d’ENESA, del Consorci de Compensació d’Assegurances, i de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives agràries presents a la Taula de Foment (UP, JARC, ASAJA i FCAC), té com a objectiu la millora dels disseny i aplicació dels plans d’assegurances agràries. Entre d’altres tasques, la Comissió Territorial aprova els acords dels diferents grups de treball d’assegurances agràries existents a Catalunya, grups que tenen encomanada la funció d’estudiar i fer propostes de millora de les línies d’assegurança específiques de cada sector, i analitza i avalua els resultats cada Pla anual d’assegurances agràries. El tema central de la reunió d’avui ha estat l’anàlisi de les novetats que presenta el Pla d’Assegurances Agràries 2013, tant pel que fa a les cobertures i contractació de les pòlisses d’assegurança, com pel que respecta a les modificacions en les subvencions que preveu l’Ordre d’ajuts d’ENESA. En la reunió, Agroseguro ha fet un repàs de la contractació de les línies més destacades del Pla 2013 que s’han contractat dins el primer trimestre respecte el mateix període de l’any anterior. En genera, hi ha hagut un augment significatiu de la contractació i de la producció assegurada respecte el primer trimestre de 2012 i, per tant, es considera que la campanya està funcionant de manera positiva.
Posteriorment, ENESA ha explicat les novetats que presenta el Pla d’Assegurances Agràries Combinades 2013 i la seva Ordre d’ajut per al foment de l’ús de les assegurances agràries, que malgrat continuant tenint una subvenció de prop de 200 millons d’euros per part de l´Estat registra una reducció pressupostària important t respecte del Pla anterior. Finalment, el DAAM ha presentat el projecte d’Ordre d’ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries, que actualment es troba en fase de consulta al sector. Com a aspectes destacables es troba el manteniment de la dotació pressupostària per aquesta línia respecte l’any 2012, la reducció d’un 5% del percentatge d’ajut en totes les línies, i que la convocatòria dels ajuts que es publicarà ara cobrirà totes les pòlisses del Pla que es poden tramitar i liquidar dins l’any 2013. Els representants del sector han manifestat la seva preocupació davant les importants reduccions de les subvencions que planteja ENESA, ja que consideren que poden desincentivar la contractació i malbaratar tots els progressos que s’havien aconseguit en tots aquests últims anys. Han demanat a ENESA que no es redueixi el suport al sistema d’assegurances agràries, ja que es considera cabdal per garantir l’estabilitat de les explotacions agràries davant danys climatològics. També s’han compromès a presentar observacions al projecte d’Ordre d’ajuts del DAAM, on entre d’altres aspectes destacaran la necessitat de fer totes les actuacions possibles per tal de mantenir l’estabilitat en el sistema d’assegurances agràries. El DAAM convocarà properament els tècnics de les organitzacions agràries per analitzar les repercussions del nou Pla, estudiant les mesures que es podríen introduir en cada cas per fer-les arribar a ENESA. Per la seva part, ENESA és compromet a estudiar les xifres que li han entregat les organitzacions agràries, així com les modificacions que es facin arribar des de Catalunya. Jordi Sala ha sintetitzat els acords de la reunió en els següents punts:
 1. Acord unànime sobre que el sistema actual d´assegurances és fruit de l´esforç de molts anys i que cal continuar en la línia de foment de la previsió agrària.
2. Que la Comissió accepta que en l´actual marc de dificultats econòmiques, cal fer un esforç per part de totes les parts. En aquest sentit, ha destacat la voluntat del DAAM de destinar per al 2013  la mateixa partida pressupostària  que hi havia  inicialment al 2012.
3. Cal revisar l´aplicació d´aquestes reducció que, conjuntament amb altres mesures introduïdes en el Pla, poden afectar negativament en la contractació d´aquestes cobertures, especialment en alguns casos concrets, com pot ser la recollida de cadàvers de reproductores de porcí.


Demarcació
DECL.SEG. 2011 A 08.04.2012
DECL.SEG. 2012 A 08.04.2013
BARCELONA
874
1.279
GIRONA
152
223
LLEIDA
5.893
6.401
TARRAGONA
568
709
TOTALS
7.487
8.612LÍNEA
DECL.SEG. 2011 AL 08.04.2012
DECL.SEG. 2012 AL 08.04.2013
300-FRUITERS
1.814
2.004
309-HERBACIS EXT
3.970
4.329
310-FRUITS  SECS
503
543
312- RAÏM  DE VI
159
656
314-OLIVERA
978
1.038
317-CIRERA(2013/2012)
63
42
TOTALS
7.487
8.612

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada