dimarts, 5 de març de 2013

La venda de vins per Internet a Espanya aconsegueix 45 milions de litres per import de 600 milions d'euros, amb un preu mig per ampolla de 9,90 euros


Conscient del potencial –present i futur- de la xarxa d’Internet com a canal de comercialització de productes i serveis, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha llançat la segona edició de 'Vendes en Internet?', una iniciativa orientada a donar suport a petites i mitges empreses i autònoms en l'ús del comerç electrònic com a plataforma de venda “amb una meta perfectament definida: augmentar el nombre de firmes que venen via Internet”. El programa està conformat per una àmplia oferta de sessions formatives i un servei d'assessorament personalitzat presencial i gratuït per a participants. Segons l’ICEX, la indústria vitivinícola espanyola no roman aliena a l'auge experimentat per Internet, l'i-commerce i les xarxes socials. Així, en els últims anys, la venda online de vins continua cobrant impuls a Espanya, convivint amb altres formes tradicionals de distribució. L’ICEX afegeix que “prova de la seva embranzida, sustentat bàsicament en factors com el preu i la comoditat per al consumidor, és l'aparició i desenvolupament de portals especialitzats que ofereixen amplis assortiments de referències –tant vins nacionals com a forans amb diverses gammes de preus-, interessants promocions, informació i fòrums de discussió sobre enologia, etc.”
            L'estudi ‘Xarxes socials, venda online i comerç electrònic de vi’, confeccionat per MASMedios per a l'Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), apunta que el 38% dels cellers espanyols compten amb una tenda online en el seu web i venen els seus productes a través d'aquest canal. De la mateixa manera, el 23% de les firmes enquestades declara haver registrat un repunt del 14% en les operacions a través d'aquest canal. Per la seva banda, l'anàlisi ‘Models de distribució del vi a Espanya’ de Nielsen conclou que la venda de vins per Internet a Espanya aconsegueix 45 milions de litres per import de 600 milions d'euros, amb un preu mig per ampolla de 9,90 euros.
            Des de l’ICEX també s’afirma que “simultàniament al desenvolupament d'Internet i el comerç electrònic com a plataformes de promoció i venda, les xarxes socials constitueixen un aliat complementari de primer ordre per donar a conèixer –informant, publicitant, opinant, etc.- tots els aspectes lligats a la indústria vitivinícola.” En aquest sentit també s’apunta que aquesta eina representa un canal directe de comunicació i diàleg actiu amb els usuaris i consumidors, així com un vehicle idoni per a la prescripció –un camp en el qual els bloggers juguen un paper determinant-, la interacció i l'intercanvi de feedback, elements tots ells que poden servir per implementar millores en els models organitzatiu i comercial de cellers i empreses del sector. Prova del protagonisme creixent de les xarxes socials en l'entramat vinícola, ICEX Espanya Exportació i Inversions, a través de Vinos de España, ha donat suport a l'elaboració d'una tesina (realitzada per Izaskun Zurbitu, responsable de Wines from Spain a Irlanda) per a la Universitat John Hopkins d'Estats Units sobre el seu paper en la indústria del vi a nivell internacional.Entre altres conclusions, cal assenyalar que els cellers exportadors ja s'han iniciat a les xarxes socials (prop d'un 40% ha donat el ‘salt’ en els anys 2011 i 2012), una eina a la qual el 15% de les companyies dedica més de 10 hores setmanals a la seva actualització i manteniment. No obstant això, tan sols la meitat, un 50%, inclou les xarxes socials en la seva estratègia de màrqueting.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada