dimecres, 27 de març de 2013

Unió de Pagesos aconsegueix que la convocatòria 2013 dels ajuts agroambientals a l’agricultura i ramaderia ecològica s’obri a nous beneficiaris


Unió de Pagesos acaba d’anunciar que ha aconseguit que a l’Ordre AAM/40/2013, de 4 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2013, publicada dilluns, s’hagi inclòs la reivindicació del sindicat d’obrir els ajuts agroambientals a l’agricultura i ramaderia ecològica a nous beneficiaris. Ara bé, el sindicat adverteix que, “si ara Agricultura no hi destina el pressupost necessari, aquesta modificació pot quedar en paper mullat” i per això, demanarà que no s’exclogui d’aquest ajut a cap pagès professional per manca de disponibilitat pressupostària. UP recorda que per cada euro que aporta la Generalitat a l’agricultura ecològica en venen tres més de fora de Catalunya, atès que aquest ajut té el caràcter de cofinançat amb el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural en un 75%.
Unió de Pagesos ja va denunciar el 28 de març de l’any passat que considerava “incongruente” que el Departament d’Agricultura presentés un Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 i alhora “exclogués” per primer cop en la convocatòria 2012 del Contracte Global d’Explotació la nova pagesia que s’incorporava al sistema ecològic de producció dels ajuts agroambientals l’agricultura i a la ramaderia ecològica. Així mateix, el sindicat va considerar que amb aquesta decisió, “Agricultura incomplia els acords del Parlament de Catalunya sobre el món agrari de l’any 2010 (Resolució 671/VIII) i pels quals es demanava al Govern que es fomentés la producció agrària ecològica”.
Unió de Pagesos, des d’aleshores, “ha estat l’únic sindicat agrari que ha treballat per tal que aquest any es tornin a obrir aquests ajuts a nous beneficiaris i a aquells productors interessats en reconvertir les seves explotacions de convencional a ecològica tinguin el suport necessari”. El sindicat agrari recorda que la normativa de producció ecològica obliga a un període de reconversió de dos o tres anys durant els quals la pagesia ha de seguir les normes de producció ecològica −i que suposen uns sobrecostos de producció i inversions− però la seva producció no es pot vendre amb el certificat. És aquest període on més necessaris són els ajuts, per tal de compensar el desajust que es produeix entre increment de costos i pèrdua d’ingressos.
Unió de Pagesos, que de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 va demanar a tots els partits polítics que es comprometessin a obrir a nous beneficiaris aquests ajuts, celebra que finalment el Departament d’Agricultura hagi corregit en aquests sentit i aquest 2013 permeti que nous beneficiaris es puguin acollir als ajuts agroambientals a l’agricultura i ramaderia ecològica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada