dimecres, 20 de març de 2013

Satisfacció d'Unió de Pagesos sobre els acords de la reforma de la PAC i postura crítica de les cooperatives

  -->
El sindicat agrari Unió de Pagesos considera que els acords del Consell de la Unió Europea d’avui i del Parlament europeu de la setmana passada sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) de cara al 2014 són “més equitatius que la vigent per als productors i tenen més consideració pel sobrecost que els suposa a aquests el compliment de les estrictes normes de producció europees”. El sindicat valora de manera “positiva” que s’hagin inclòs en els acords algunes de les seves propostes, com limitar la caiguda dels ajuts directes a les explotacions amb valors d’ajuts alts per hectàrea (ramaderies extensiva o intensiva amb poques terres, olivera de regadiu i arròs).
Quant a l’anomenat component verd de la PAC, el sindicat també valora de manera “positiva” que aquest acord permeti més flexibilitat en el compliment de les obligacions mediambientals, ja que l’ajut que es cobrarà contempla la compensació dels bens públics que ara no compensa el mercat. Això també limita els sobrecostos que genera la competència deslleial de països tercers al propi mercat europeu al no haver de complir les més estrictes normes de produció del món. El sindicat havia insistit en la necessitat de modificar aquesta reforma de la PAC per posar en valor les fortes exigències europees, no reconegudes ni remunerades en el mercat. UP es mostra satisfet perquè els acords recullen esmenes elaborades per Unió de Pagesos al llarg del procés de debat de la PAC, ja que des d’octubre del 2011, quan es va presentar la proposta de reforma, s’ha anat reunint amb als eurodiputats catalans, amb els portaveus dels grups parlamentaris europeus, amb la Comissió Europea i amb el ministre d’Agricultura, Miguel Arias Cañete, per fer-los arribar les propostes, entre les quals que la tarifa plana no discriminés els països mediterranis o que les mesures addicionals no agreugessin la competència deslleial. Una de les propostes d’Unió de Pagesos ha permès que es pogués aconseguir l’acord sobre l’ajuda addicional a les primeres 50 hectàrees, el que contribueix a reorientar els ajuts a favor de les petites i mitjanes explotacions professionals, així com a la possibilitat de potenciar la mà d’obra. Una altra de les qüestions inclosa en el text de la reforma de la PAC i defensada pel sindicat és  la incorporació dels costos de producció com a factor desencadenant dels mecanismes de gestió de crisi, tal com passa amb els preus, i que s’apliqui amb la votació d’una majoria qualificada en lloc de per unanimitat en el Consell Europeu. Això permetrà que els conreus mediterranis puguin beneficiar-se sense discriminacions d’aquests mecanismes de crisi.
Segons ha informat també aquesta tarda la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la presidència irlandesa del Consell va aconseguir, a última hora d’ahir, el consens d’aquest organisme per avançar en la reforma de la PAC. D'aquesta manera es va complint el calendari previst per la presidència, amb l'objectiu d'aconseguir una decisió abans de finals de juny perquè la nova PAC s'apliqui el 2015 i així evitar una incertesa encara més gran en un sector que, al 2014, veurà prorrogat l'actual sistema. Les cooperatives agràries catalanes són crítiques amb la posició del Consell d’Agricultura –molt pròxima a les propostes de la Comissió Europea- perquè consideren que la reforma “ha de ser més ambiciosa quant a gestió de mercats” i que “ha de garantir un major equilibri a la cadena de valor, dos dels principals problemes que pateix el sector productor”.  En aquest sentit, les cooperatives tenen un posicionament molt més pròxim al Parlament Europeu i consideren que “és absolutament necessari que el Consell millori la regulació de les organitzacions de productors i que s’augmenti la seguretat jurídica a les operacions realitzades per les organitzacions de productors.”
Quant als ajuts directes, s'ha avançat per evitar que l'aplicació de la convergència dels pagaments cap a una ajuda igualitària per hectàrea sigui massa radical, especialment a estats membres com l’espanyol, on les estructures productives són molt heterogènies i existeixen uns ajuts directes basats en referències històriques. Així mateix, el Consell ha mostrat interès a flexibilitzar el pagament verd. En conclusió, les cooperatives confien en què, en el procés de negociació, el Consell accepti les propostes del Parlament Europeu principalment pel que fa als mecanismes de gestió de mercat, organitzacions de productors i política de competència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada