dissabte, 14 d’abril de 2012

Pelegrí: "l'agricultura del coneixement és clau per a la competitivitat"El conseller Josep Maria Pelegrí va dir ahir que l'agricultura del coneixement és clau per a la competitivitat. La recerca, l'experimentació i la divulgació són claus per a la competitivitat de les empreses, també les agrícoles. En plena crisi, però, es fa més necessari que l'administració faci costat a un sector productor que les està passant magres i que no sempre pot invertir per fer més compertitives les seves explotacions. Què en penseu?

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, i del subdirector de Transferència iInnovació, Jaume Sió, ha presentat aquest matí el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2012.

El Pla Anual de Transferència Tecnològica és l’instrument que recull, programa i coordina actuacions en l’àmbit de la recerca i l’experimentació i de divulgació de continguts tècnics i de gestió orientades als empresaris agraris i forestals i a la indústria agroalimentària de Catalunya. Així, coordinat des del Departament, aquest pla integrador d’actuacions d’administracions, empreses, centres de recerca i tecnològics, entitats i organitzacions de productors vinculades al sector, aplega una àmplia i diversa programació anual d’activitats de generació de coneixements i transferència de tecnològica al sector agrícola, ramader, forestal, pesquer, agroindustrial i rural.

Pelegrí ha volgut destacar que es tracta d’un pla “proposat, participat i executat per al i amb el sector agroalimentari i forestal de Catalunya” amb la voluntat de promoure la millora de la competitivitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari i agroalimentari de Catalunya, en la clara aposta del Departament per “acompanyar al sector agroalimentari català en el necessari procés de transformació i de millora contínua per a adaptar-se als canvis, una adaptació que requereix de noves eines, projectes i serveis que ajudin o impulsin a l’assoliment de les noves necessitats dels mercats, consumidors i economia global”.

El conseller ha remarcat la importància de l’impuls de “l’agricultura del coneixement” com a element clau que integra la formació, la innovació i la transferència de coneixement al sector  en tant que factor clau per millorar-ne la competitivitat i impulsar-ne la internacionalització i ha afegit que precisament per donar major valor afegit al sector el PATT es planifica “a la carta” per atendre les necessitats reals i específiques de professionalització i tecnificació que es plantegen des del propi sector.

El conseller ha senyalat la importància d’aquesta agricultura del coneixement com a motor per generar nínxols d’ocupació en un dels pocs sectors econòmics que “s’està demostrant resistent a la crisi, que incrementa la seva taxa d’exportació i  que manté els nivells d’ocupació.”

Així, el titular del Departament ha volgut fer palès que “el major actiu del sector agroalimentari és el capital humà, i de la seva actitud i aptitud dependrà la competitivitat i la capacitat d’innovació del sector”, i ha recordat la presentació, el passat dimarts, del Pla estratègic en recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, “un pla de Govern, liderat pel Departament, però que implica tots els centres de recerca i innovació de la Generalitat amb l’objectiu d’incrementar la transferència de tot el coneixement i experiència dels nostres centres de referència en el sector per tal de contribuir a impulsar-ne la modernització i la millora de la  seva competitivitat”.

“A més, aquest Pla “ens ha de permetre assentar les bases i els eixos d’acció estratègics per a incrementar els recursos que puguin arribar procedents de la nova PAC, que preveu duplicar  els recursos destinats a innovació i recerca en l’horitzó del proper període de programació 2014-2020”, ha afegit Pelegrí, qui en aquest punt, ha apuntat que la nova PAC i el nou Programa Marc de Recerca (Horizon 2020) obren unes importants oportunitats per a impulsar la R+D+I en el sector agroalimentari.

En aquest sentit, el conseller ha destacat que “Catalunya s’ha dotat de grans centres de recerca i innovació que ens han convertit en referents mundials en l’àmbit de la innovació  i segueix apostant per desenvolupar instruments de generació del coneixement aplicat a la dinamització econòmica del sector agroalimentari i productiu en general”.

Així, la subdirecció d’Innovació Rural del Departament disposa, entre altres, de diversos instruments per a impulsar la gestió del coneixement (transferència tecnològica, formació, assessorament,..), entre els quals figura el PATT que en l’edició 2012 té com a objectius la millora de la qualitat de les actuacions, la seva  distribució territorial/temporal equilibrada, completar els sectors econòmics abastats, la integració de propostes de transferència al sector agroalimentari i forestal, la integració de fonts del coneixement, promoure nous formats de treball, i la divulgació ponències de les jornades realitzades.

El PATT 2012 abasta tot el territori de Catalunya, més de 40 sectors diferents, i preveu un total de 899 actuacions: 640 activitats puntuals (jornades tècniques, jornades de referència, seminaris i jornades de camp), i 259 activitats continuades ( actuacions de recerca aplicada i investigació).

En aquesta edició, que supera les 827 actuacions del PATT 2011, s’impulsa especialment sis eixos estratègics: la gestió eficient de l’aigua de reg, la qualitat dels productes agroalimentaris, la comercialització, l’efecte de la nova reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), el benestar animal, i les noves actuacions relacionades amb el medi natural i la biodiversitat.

Una altra de les novetats a destacar del PATT 2012 és que disposa d’un nou espai a RuralCat (http://www.ruralcat.net). Aquesta nova àrea inclou espai per a la cerca de ponències, Twitter del PATT (@twit_PATT), vídeos de jornades de referència, jornades on-line o videoconferències, agenda, subscripció on-line, i informació de sectors d’interès, entre altres.
        
Val a dir que amb l’edició 2012, el PATT compleix el 10è aniversari, una dècada en què ha realitzat més de 5.000 actuacions, el 60% de les quals han estat activitats de transferència de coneixements tècnics i de gestió per les que s’ha realitzat més de 7.000 ponències de temàtiques diferents. A més, el PATT, que integra distintes entitats i organismes, actua com a pol d’encontre entre diferents agents vinculats al sector, ha comptat, durant l’últim decenni, amb l’assistència de més de 180.000 persones, i ha esdevingut un model de referència de transmissió de coneixement

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada