dijous, 4 d’abril de 2013

UP exigeix als grups parlamentaris del Congrés una regulació específica de la posició de domini en el projecte de llei de la cadena alimentària


Unió de Pagesos (UP) ha demanat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats una “millora substancial” en el projecte de llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que actualment s’està tramitant en aquesta cambra, a través d’un seguit de propostes d’esmenes amb l’objectiu d’enfortir el sector productor i “aconseguir justícia i equitat en unes relacions comercials que ara estan força desequilibrades”. El sindicat proposa establir en el 9% la quota de mercat per tal que les empreses tinguin la consideració d’operador dominant en els mercats o sectors de la cadena alimentària, ja que fins ara els grans grups empresarials de la distribució minorista o de la indústria agroalimentària han burlat les sancions per abús de posició de domini. A la Unió Europea no es considera anticompetitiu que hagi oligopolis però sí que aquests abusin de la seva posició dominant; a l’Estat espanyol, en el sector energètic està fixada per llei la quota de mercat per tenir la consideració d’operador dominant, però no en el sector alimentari (els aliments tenen la mateixa característica que l’energia de demanda inelàstica en el mercat). Aquest fet, segons UP, ha comportat que mentre les autoritats de la competència espanyoles han perseguit i sancionat les conductes anticompetitives en el sector energètic, no ha passat el mateix en el sector alimentari. Unió de Pagesos proposa per a aquest projecte de llei l’exigència de formalitzar per escrit totes les relacions comercials que es produeixin en la cadena alimentària, i no només les dels contractes alimentaris, ja que el projecte de llei no contempla els presumptes abusos i competències deslleials que generen altres tipus de contractes que sovint s’imposen a la pagesia sense el seu consentiment. El sindicat proposa limitar les conductes, cada vegada més reiterades, de vendes a preus extremadament baixos als consumidors de productes alimentaris reclam, amb una regulació específica de la venda a pèrdues dins de la cadena alimentària.
  D’altra banda, les propostes d’esmenes presentades per Unió de Pagesos per al projecte de llei per millorar el funcionament de la cadena alimentària també inclouen l’obligació d’establir com es mesura i acredita la representativitat per a cada branca professional o sector en una interprofessional alimentària, ja que fins ara el criteri es basava més en decisions polítiques que en paràmetres objectius, coneguts i mesurables. Tant el projecte de llei com la reforma de la Política Agrària Comuna, que s’està negociant a les institucions europees, atorgaran noves funcions i capacitats de negociació a aquestes entitats si es disposa de majoria suficient en un sector; “per això és essencial que hi hagi seguretat jurídica en el desenvolupament de les seves facultats”. El sindicat també ha demanat als grups parlamentaris del Congrés que s’estableixi un període transitori de dos anys per tal que les interprofessionals de l’alimentació ja reconegudes actualment pel ministeri d’Agricultura adaptin la seva composició i estatuts a la nova regulació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada