dijous, 20 de setembre de 2012

UP celebra que la tramitació com a projecte de llei de les mesures per les pedregades i incendis obre el camí a incloure com a mínim les mateixes mesures que el 2010

Unió de Pagesos (UP) acaba de celebrar que després de les converses que ha mantingut amb els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats finalment s’hagi aprovat aquest matí la tramitació com a projecte de llei del Reial Decret Llei 25/2012, de 7 de setembre, pel que s’aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en varies comunitats autònomes. La tramitació com a projecte de llei permet que es puguin introduir modificacions i el sindicat espera que s’hi puguin incloure com a mínim totes les mesures que es van recollir en la llei 3/2010 de 10 de març per compensar les pèrdues de les pedregades i incendis de l’any 2009, tal i com es va aprovar, a instàncies del sindicat, per unanimitat al Congrés dels Diputats el 17 de juliol. Unió de Pagesos vol que en aquestes mesures s’hi puguin incorporar els afectats pels danys dels incendis del maig passat a Rasquera i la serra de Cardó-Boix. També cal incloure en el text del Reial Decret Llei 25/2012, segons UP, altres mesures que falten i que es que van aprovar pels incendis i pedregades de 2009: Els ajuts excepcionals per a habitatges establerts a la Llei 3/2010 de 10 de març; els ajuts pels costos de reposició de les instal·lacions de reg, dels tutors i xarxes antipedra fets malbé per les tempestes; la compensació per les possibles pèrdues en les campanyes futures en el cas dels conreus llenyosos; en el cas de les mesures fiscals especials per a les activitats agràries, que s’incorpori a la llei l’increment del percentatge, fins al 10%, de despeses de difícil justificació aplicables al rendiment procedent dels conreus malmesos a l’estimació directa simplificada de l’IRPF; que es permeti l’elecció del mètode de determinació del rendiment  i la llibertat d’amortització per als elements del material afectat immobilitzat; que es garanteixi la progressivitat fiscal al cobrament dels ajuts; que els afectats puguin accedir a línies preferencials de crèdit i que es mantinguin els mateixos requisits mínims que a la llei 3/2010 per a la restauració forestal i mediambiental de les zones afectades pels incendis (superfície afectada de 5.000 hectàrees i no de 10.000, com s’incrementa per al 2012, i superfície forestal superior a 1.000 hectàrees en el cas que més del 70% sigui forestal arbrada, i no a 5.000 hectàrees, com estableix el Real Decret Llei 25/2012).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada