dilluns, 24 de setembre de 2012

El 72% de comerciants catalans repercuteixen l'augment de l'IVA mentre el sector del vi es mostra molt preocupat

La pujada del tipus general de l'IVA (passant d'un 18 a un 21%), així com de l'IVA reduït (del 8 al 10%) anunciades pel Govern d'Espanya i que entraran en vigor el proper dia un de setembre de 2012, han estat rebudes amb molta preocupació pel sector del vi, que creu que aquesta mesura afectarà encara més a unes xifres de consum a Espanya, que ja eren baixes en els últims mesos,  segons ha recollit www.guiapenin.com. En concret, comprar una ampolla de vi en un establiment costa un 3% més (ja que s'aplicarà el nou tipus general d'IVA del 21%) i prendre-la en un restaurant un 2% més (en correspondre l'IVA reduït del 10%).

Ara s'ha sabut, segons una enquesta feta per ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució) entre comerciants de tot Catalunya, que durant la primera quinzena de setembre, un 72% opta per repercutir l’augment de l’IVA als preus finals, ja sigui en alguns productes (el 41.5%) o en tots (el 30,5%). El 26% dels comerciants han decidit mantenir preus, i  2% encara no sap què fer. Quan es pregunta als mateixos  comerciants quan pensen aplicar els canvis de preus, un 3% manifesta que ja ho havia fet abans de l’1 de setembre (aquests poden estar entre els que manifesten mantenir preus), el 47% ho ha fet de manera immediata, el 44% ho farà en els propers mesos i un 6% encara no sap quan ho farà.
ESCODI ha realitzat aquesta enquesta entre comerciants de tot Catalunya, pertanyents a tots els sectors i tamanys. La gran majoria dels que han contestat tenen entre 1 i 14 botigues, però també han respost empreses del comerç amb més de 100 establiments. Per sectors, a la mostra hi ha comerços de més de 25 sectors diferents, si bé els més representats són alimentació, moda i equipament de la persona. En una conferència - taller per comerciants, celebrada a ESCODI sota el títol I ara... què fem amb l’IVA? s’ha constatat que molts comerciants subestimen l’impacte sobre el marge comercial d’una absorció de l’increment de l’IVA que, a efectes empresarials, equival a una rebaixa en el preu.   Segons Xavier Badia, professor d’ESCODI i consultor en temes financers que va dirigir la conferència – taller, aplicar o no l’augment de l’IVA és fer rebaixes o no en el preu final al consumidor. I de vegades no es té prou consciència que el preu és una decisió estratègica directament vinculada al marge de benefici i que, per tant, és un element clau en la gestió del negoci.
En un esquema senzill, si un comerciant decideix absorbir l’augment de l’IVA, el preu final no canviarà, però en restar-li els impostos, la venda neta es reduirà, per tant, el marge de benefici també. Si per contra, repercuteix l’IVA en el preu, aquest augmentarà, però el marge es mantindrà... sempre i quan el nombre de vendes es mantingui. La por a perdre més vendes és la que ha impulsat a molts comerciants a no repercutir en els preus l’augment de l’IVA, en una decisió emocional més que racional, sense fer càlculs empresarials. Segons Badia, habitualment, els preus es fixen segons una simple aplicació d’un marge que es vol obtenir o segons la competència, i no es té en compte el comportament o percepció del consumidor. En el cas que ens ocupa, si un comerciant vol assumir l’IVA, hauria de mirar quantes vendes hauria de fer de més per obtenir el mateix benefici final, i comparar-les amb les vendes que pot permetre’s perdre si opta per repercutir-lo en el preu final mantenint el seu marge actual. És qüestió de fer números i veure cap on s’inclina la balança: amb quina opció tenim més risc de tenir major pèrdua. En la conjuntura actual, suposar que si es mantenen els preus pujaran les vendes, és poc realista. El mes fàcil és que les vendes es mantinguin o baixin, tant si es repercuteix l’IVA en el preu, com si s’absorbeix. Per tant, cal considerar cada cas, en funció del producte, del tipus de client que tingui cada negoci comercial, etc. També cal tenir en compte factors com ara el marge percentual amb que es treballa, si el producte o servei que s’ofereix és de primera necessitat o de luxe, o si els clients són persones que estan patint molt la crisi o no. Alguns comerciants han optat per aplicar l’increment més tard, no el mateix dia 1 de setembre, com és el cas de productes de temporada, com els gelats o la moda. Alguns empresaris d’aquests sectors acabaran la temporada amb els mateixos preus ja que consideren que el què poden arribar a perdre en beneficis és inferior al desgast d’imatge que poden tenir en fer la pujada de preus a finals de temporada amb un client molt sensible als preus.
En aquest taller, Xavier Badia ha presentat exemples de diferents tipus de negoci amb productes i marges diferents per ajudar als empresaris a valorar quin percentatge del benefici del seu negoci poden estar arriscant en funció de la decisió que prenguin davant l’increment d’IVA. Aquest increment de l’Impost sobre el Valor Afegit, IVA, que en alguns sectors com jardineria o perruqueria és de 13 punts, arriba quan molts comerciants ja fa exercicis que van veient com disminueixen les vendes per la davallada del consum, i en un moment econòmic en que fa témer una nova contracció de les compres de les famílies per la pèrdua de poder adquisitiu. Això fa que molts negocis no es puguin permetre un nou aprimament del marge comercial, alhora que ja han fet grans esforços en la racionalització de processos i reducció de costos.
La recomanació d’ESCODI és, en general, “repercutir l’IVA, escollint bé el com i el quan. Els preus han de permetre defensar el marge, ja que d’aquí en depèn la continuïtat de l’empresa i els llocs de treball que genera. En segon lloc ESCODI recomana als comerciants sortir de l’estratègia de competir per preu - perquè és difícil i perillosa de sostenir- i assentar l’estratègia en oferir altres coses que el client pugui valorar tant o més, com ara la comoditat, la diversió, la novetat, la confiança, fer sentir bé al client....”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada