dimecres, 4 de juliol de 2012

Les cooperatives, contra l’increment de l'IVA en l’alimentació


La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) s’ha sumat avui a través d’un comunicat a l’opinió del conjunt del sector denunciant que un increment en l'IVA dels productes, béns i serveis agroalimentaris tindria “un impacte molt negatiu”. En termes generals, la renda dels productors agraris se situa en el 50% de la resta dels sectors de l'activitat econòmica i, segons dades oficials del Ministeri d'Agricultura, el nivell de la renda agrària espanyola, en termes constants, se situa en valors de l'any 1992. A més, els productors, segons la FCAC, no tenen capacitat per traslladar aquests nous costos fiscals cap a la distribució i el consum dels productes alimentaris, sinó que és la distribució alimentària la que fixa els preus d'aquests productes. Per tant, podria succeir que, per evitar que l'impost sobre el valor afegit pugui afectar les seves vendes, la distribució l’imposés a la resta d'operadors -entre ells els agricultors- que absorbirien el total de l’import. L’Estat espanyol, com la resta de països de la Unió Europea, aplica tipus super-reduïts o reduïts de l'IVA a productes bàsics i essencials per al conjunt dels seus ciutadans, entre els quals s’inclouen els productes alimentaris. En concret, s'aplica el tipus del 4% al pa comú, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, cereals i tubercles. Normalment, quan aquests productes són transformats, el tipus d'IVA correspon al 8%. Tributen també en IVA al 8%, els productes que puguin ser utilitzats en l'alimentació humana o animal, així com productes i serveis propis de l'agricultura i la ramaderia per a l'obtenció d'aquests aliments. Aquest és el cas de les llavors, fertilitzants, plaguicides i herbicides en la mesura que puguin ser habitualment utilitzats en activitats agrícoles, ramaderes o forestals. També medicaments per a ús animal, productes i material sanitari per curar els animals, i serveis prestats als agricultors, ramaders i forestals.Per la seva importància, cal dir que l'aigua i les begudes refrescants estan també subjectes al tipus del 8%. No així les begudes alcohòliques o el tabac, subjectes al tipus del 18%.
            En definitiva, els agricultors, segons la FCAC, “es veuran afectats de dues formes en el cas que es materialitzi finalment l'increment de l'IVA. En primer lloc, per un increment dels costos de producció en augmentar l'IVA de les entrades de producció agrària, i en segon lloc, o bé absorbint l'increment de l'IVA dels productes agroalimentaris per imposició de la gran distribució agroalimentària o bé a través de la contracció de les vendes en el mercat que provocarà l'increment dels preus d'aquests productes al consumidor, donada la dramàtica situació econòmica que està vivint el país”. En la situació actual de crisi en el camp, els agricultors no tenen capacitat econòmica per assimilar l'increment de l'IVA de les seves pròpies produccions, el que repercutirà en la viabilitat econòmica de moltes explotacions agràries.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada