dijous, 7 de febrer de 2013

Gran preocupació de les cooperatives catalanes pel pressupost europeu


La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha expressat avui la preocupació del sector davant la reunió del Consell Europeu i ha anunciat que rebutjaria una reducció dràstica del pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020. La decisió sobre el pròxim marc financer comunitari s’hauria de prendre en la reunió de caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea que comença aquesta tarda. El president de la FCAC, Josep Pere Colat, explica que “seria insostenible anar més enllà de la reducció de l’11% sobre el pressupost actual de la PAC, que proposa la Comissió Europea. Per això, és molt preocupant la retallada defensada pel president del Consell Europeu, que suposaria una reducció de fins al 14% i que implicaria haver de canviar el plantejament d’elements rellevants, com el pagament verd”.
La negociació comença a partir de la darrera proposta de compromís del president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, al novembre de 2012, que plantejava una reducció del 14 % en pagaments directes i mesures de mercat i un 12 % en desenvolupament rural. A nivell del marc financer plurianual, que agrupa el conjunt de polítiques europees, seria el primer cop en la història que s’està plantejant una reducció del pressupost.  La decisió sobre el marc pressupostari per al sector agrari europeu té una forta incidència sobre l’Estat espanyol, que és el segon perceptor de fons agrícoles de la Unió Europea, però les cooperatives entenen que aquesta decisió també afectaria directament al consumidor europeu, ja que faria perillar la continuïtat del sector i el consegüent abastiment de la població amb aliments propis.
Josep Pere Colat considera “inconcebible que la Unió Europa faci una retallada dràstica dels ajuts a l’agricultura, mentre a zones del món com els Estats Units o el Brasil s’estan augmentant”. La FCAC també vol recordar que el pressupost de la PAC representa només el 0,93% de la despesa pública total de la Unió Europea i que la cadena agroalimentària, la producció i la resta de sectors econòmics directament vinculats amb l’agricultura generen 40 milions de llocs de treball. Les cooperatives agràries són un sector estratègic per la producció d’aliments de qualitat al temps que generen indústria, riquesa econòmica, llocs de treball, serveis a les zones rurals i contribueixen a la sostenibilitat del medi ambient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada