divendres, 15 de febrer de 2013

Aprovat el Projecte de Llei de foment de la integració cooperativa i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari


El Consell de Ministres va aprovar divendres passat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, el Projecte de Llei de foment de la integració cooperativa i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari. El seu objectiu és “millorar l'estructuració de l'oferta i fomentar la fusió i integració de productors i entitats, per impulsar entitats associatives agroalimentàries d'àmbit supraautonòmic, amb capacitat, dimensió i estructura empresarial que incrementi la seva eficiència i rendibilitat”.  S’afegeix que “l'impuls i foment de la integració cooperativa constitueix un eix prioritari d'actuació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per afavorir la seva competitivitat, redimensionament, modernització i internacionalització”. D'aquesta manera es pretén corregir els problemes del sector cooperatiu espanyol, que es caracteritza per la seva atomització, amb prop de 4.000 cooperatives i més d'1.000.000 de socis, amb una facturació de 18.797 milions d'euros el 2012 i donant ocupació directa a 100.000 treballadors. En l'actualitat, cap cooperativa espanyola està entre les vint-i-cinc més grans de la Unió Europea. La cadena agroalimentària espanyola presenta, segons el Ministeri, una asimetria que ha de ser corregida mitjançant l'engegada de polítiques i instruments legislatius que millorin l'estructura comercialitzadora.

Per a això el present projecte de Llei persegueix entre les seves finalitats, segons el Ministeri:

-Fomentar la integració dels productores en societats cooperatives agroalimentàries, en organitzacions de productors, en societats agràries de transformació o altres entitats en l'àmbit agroalimentari.

-Afavorir l'agrupació de les primeres baules que conformen la cadena alimentària,mitjançant la integració de les entitats associatives, o la seva ampliació amb l'objecte d'afavorir el seu redimensionament, millorar la seva competitivitat i contribuir a la posada en valor de les seves produccions.

-Millorar la capacitació i formació de els responsables de la gestió d'aquestes entitats.


-Contribuir a la millora de la renda dels productors agraris integrats en les entitats associatives.

Per aconseguir aquestes finalitats i objectius, el Projecte de Llei presenta els següents instruments:

- La creació de la figura “Entitat Associativa Prioritària”d'àmbit supraautonòmic amb suficient capacitat i dimensió, per millorar la seva estratègia empresarial i contribuir a l'increment de l'eficiència i rendibilitat d'aquestes entitats.

- L'articulació d’un Plan Estatal d'Integració Cooperativa, a fi de coordinar les polítiques de foment associatiu del Ministeri amb les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb el sector, amb la finalitat de conjuminar esforços i eliminar les mesures que puguin conduir a la dispersió de l'oferta.

- Les Modificacions en la Llei 27/1999 de Cooperatives; i en la Llei 20/1990, sobre règim fiscal de les Cooperatives, dirigides a contribuir i facilitar el desenvolupament del sector cooperatiu a Espanya, mitjançant l'ampliació de les seves finalitats i activitats, la qual cosa suposa una revisió de la seva regulació bàsica, tant d'índole substantiu com a fiscal.

Aquestes modificacions faran possible un millor desenvolupament de les seves possibilitats de generació d'ocupació, per a això la normativa legal ha d'oferir-los la possibilitat si es fes càrrec d'actuacions i serveis que repercuteixin en benefici del territori rural i de la seva població, alhora que els permeti ampliar el seu desenvolupament empresarial a l'efecte d'aconseguir una major dimensió.

Amb el present Projecte de Llei es pretén aconseguir, segons el Ministeri, un impacte positiu en:

- Afavorir la integració cooperativa i la millora de l'estructuració de l'oferta.

- Impulsar la creació de grups cooperatius, mitjançant el seu redimensionament i professionalització.

- Afavorir l'operativitat i competitivitat de les empreses agroalimentàries.

- Impulsar la participació dels productors primaris en el valor afegit de la cadena alimentària.

- La millora de la capacitat de negociació de les baules més febles de la cadena.

- Afavorir un repartiment equitatiu i reequilibri del valor afegit en la cadena alimentària.

- Millorar la nostra posició enfront de competidors i aprofitar de forma més eficient els mercats emergents.

- L'enfortiment de la competència i la competitivitat dels operadors agraris i alimentaris.

- Contribuir a la sostenibilitat de l'activitat agrària i la seva capacitat de generar ocupació en el mitjà rural.

En definitiva, amb l'actual Projecte de Llei “s'impulsa un model cooperatiu empresarial, professionalitzat, generador de valor i amb dimensió rellevant, contribuint així a la sostenibilitat del sector agroalimentari espanyol i, especialment, al manteniment i desenvolupament de l'economia del mitjà rural”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada