dijous, 14 de febrer de 2013

S'assignen els drets de la reserva estatal de la campanya 2012 a 873 agricultors i ramaders, per 1,5 milions d'euros


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha anunciat avui que comunicarà en els propers dies l’assignació de drets de la Reserva estatal de la campanya 2012 i farà el pagament corresponent al llarg de les properes setmanes. Mitjançant aquesta assignació s’ha rebut a Catalunya un import total de 1.561.306 €, que correspon a 873 productors i a 18.780 hectàrees. L’assignació de drets de pagament únic de la Reserva estatal té l’objecte de “concedir drets i imports a les persones productores que, per trobar-se en determinades situacions especials, no en disposen per assignació directa o disposen de menys dels que els correspondria”. És el cas de joves agricultors que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural o de les explotacions que es trobin subjectes a programes de reestructuració o de desenvolupament relatius a algun tipus d'intervenció pública, concentracions parcel·làries i beneficiaris de drets de reserva de quota làctia i primes ramaderes. Des de la Generalitat es remarca en aquesta assignació el cas de joves agricultors/ores que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural. Per aquesta via s’ha assignat drets de la reserva a un total de 142 joves agricultors incorporats a l’activitat agrària, per un import global de 737.574’71 euros.
També es destaca enguany l’assignació excepcional de drets de pagament únic a les explotacions del sector de boví de llet subjectes a un programa estatal de reestructuració, de forma que aquest col·lectiu ha estat el més gran en nombre de beneficiaris i imports. En aquest cas, s’ha assignat drets de la reserva estatal a 709 ramaders de boví de llet, per un import total de 769.888,14 euros. Aquesta assignació s’ha efectuat d’ofici, d’acord amb el Reial Decret aprovat recentment pel Govern estatal. Cal dir que el Departament es va manifestar en contra del contingut i dels requisits del Reial Decret que preveu aquesta assignació, per considerar que aquesta actuació no beneficia les explotacions de boví més competitives i no té en compte el model associatiu, que recull explotacions amb més d’un professional agrari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada