dimecres, 27 de febrer de 2013

Un 40% de les caves exporten, i les exportacions ja sumen dues terceres parts de la producció


El passat 21 de febrer es va celebrar a la seu del Institut del Cava una jornada per analitzar les principals problemàtiques del sector, a la qual van assistir 40 representants de bodegues del sector del cava. La jornada la va organitzar l’Institut del Cava i Bufete Escura. El temes sobre els que es va desenvolupar una ponència i el posterior debat van ser:Estudi econòmic del sector, estructura de l’empresa familiar i internacionalització del sector. La jornada va ser presidida per Joan Amat, president de l’Institut del Cava, i a la mateixa van assistir com a moderadors els cavistes Josep Lluís Bonet i Montserrat Mascaró. Les ponències van anar càrrec de Ferran Escura, soci-director de Bufete Escura i de Carles Dalmau, director de l’àrea d’empreses de Banc Sabadell. En relació a l’anàlisi econòmic del sector, es va presentar un estudi confeccionat per Bufete Escura en el qual s’analitzaven comparativament 120 cellers representatius de la mitja del sector del cava. Es van presentar els principals ratis econòmics, percentatges dels diferents costos d’un cewller. Igualment dels 120 celles analitzats, es va confeccionar un ‘celler tipus’, resultant de la mitja del conjunt dels 120 cellers. Entre els ratis econòmics d’aquesta “celler tipus” destaquem:

Facturació: 5.215.000 €
Cost de producció: 3.180.000 €
Marge brut: 2.034.000 €
Cost de personal: 791.000 €
Resultat abans d’impostos: 60.000 €
Despeses financeres: 82.000 €

De l'estudi econòmic realitzat es desprèn que el sector està aconseguint “xifres rècords d'exportació”. Igualment es posa de manifest el retrocés amb les vendes a nivell nacional, “posicionant l'exportació com un dels principals eixos estratègics”. La jornada va continuar amb una taula-debat en relació a l’estructura de l’empresa familiar, on es va exposar el procediment per a la implantació de processos i l’adopció jurídica que permeti la continuïtat de les noves generacions optimitzant la càrrega fiscal. Finalment, es va tractar el tema de la internacionalització del sector del cava, ponència realitzada per Carles Dalmau. De la ponència d’internacionalització l’Institut del Cava ha destacat, a través d’una nota de premsa, que “pràcticament dues terceres parts de la producció total del cava s’exporta (l’any 1990 la tendència era a la inversa, és a dir, únicament s’exportava un terç). El 40% de les empreses del sector estan exportant. Existeixen diferents modalitats per poder canalitzar les exportacions. Tres països europeus concentren el 63% de les exportacions, si bé és cert que hi ha una tendència a l’obertura de nous mercats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada