divendres, 16 de desembre de 2011

Col·laboració catalano-xilena pel control del cuc del raïm

Catalunya i Xile col·laboren per a l'assessorament en el control de la plaga del cuc del raïm i altres matèries en sanitat vegetal
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel Molins, ha signat avui un acord de col·laboració entre el Departament i el Servei Agrícola i Ramader de Xile per a l’assessorament a aquell país en el control de la plaga del cuc o corc del raïm (Lobesia botrana) i altres matèries de sanitat vegetal. Per part del Govern Xilè ha signat l’acord el director estatal del Servei Agrícola i Ramader: Anibal Ariztía.
 
Aquest acord té com a objectiu, en una primera etapa, l’assessorament per part del Departament al Servei Agrícola i Ramader de Xile en la implantació de la tècnica de la confusió sexual amb feromones en diverses finques del territori xilè, amb la finalitat de controlar la plaga del cuc o corc del raïm, que està afectant des de fa pocs anys les vinyes xilenes, provocant-ne pèrdues importants, tot i l’aplicació de plaguicides. És per aquest motiu que el citat Servei xilè vol millorar el control de la plaga amb tècniques alternatives a l’ús de productes plaguicides convencionals, que no comportin cap risc per a la salut de les persones i el medi ambient.
 
En una segona etapa, ambdues institucions duran a terme actuacions conjuntes de col·laboració tecnològica i científica, a fi d’establir i operar programes en l’àrea de sanitat vegetal, principalment en el tema de control d’organismes nocius per a l’agricultura, silvicultura i el medi ambient, i en particular, en els mecanismes del seu maneig fitosanitari.
 
Ambdues parts acorden que la col·laboració de transferència tecnològica es realitzarà, primordialment, en les àrees següents:
 
a)     programes d’investigació i transferència tecnològica en el camp de la sanitat vegetal;
b)     traspàs de tecnologia en el camp del control biològic de plagues;
c)      col·laboració en activitats científiques, seminaris i tallers;
d)     intercanvi de publicacions i altres materials;
e)     capacitacions en temes específics que sol·liciti el Servei Agrícola i Ramader;
f)        col·laboració en programes de camp.
 
Quant al finançament, la primera etapa de l’acord (implantació de la confusió sexual contra el cuc del raïm), el Servei Agrícola i Ramader es farà càrrec de totes les despeses derivades dels desplaçaments a Xile dels tècnics del Departament. En la segona etapa, i depenent de les disponibilitats pressupostàries, cada institució es faria càrrec de les despeses quant als desplaçaments dels seus tècnics.
 
En l’acord de col·laboració signat avui s’estableix una durada d’un any, prorrogable automàticament per períodes d’un any, si no hi ha renúncia expressa d’alguna de les dues parts.
 
Amb aquest acord, el Departament desitja que els tècnics xilens puguin aprofitar-se al màxim de l’elevada experiència dels tècnics del Departament en el control de la plaga del cuc o corc del raïm, mitjançant les novedoses tècniques de la confusió sexual amb feromones, les quals s’apliquen ja amb gran èxit a moltes de les explotacions catalanes.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada