dilluns, 4 de febrer de 2013

UP adverteix que l’ocupació agrària ha caigut un 18,5% a Catalunya els últims dos anys


El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha advertit que l’ocupació agrària a Catalunya ha patit una significativa davallada del 18,5% durant els anys 2011 i 2012, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre l’Enquesta de Població Activa (EPA), mentre ha estat conseller del departament d’Agricultura Josep Maria Pelegrí. Prenent com a referència la mitjana d’ocupació agrària a Catalunya de l’any 2010, la mitjana d’ocupació agrària a Catalunya de l’any 2011 va ser inferior en un 7,98% a la del 2010, amb una davallada d’un 18,5% si es compara la mitjana d’ocupació agrària a Catalunya de l’any 2012 amb la del 2010. En el sector agrari, durant el període del mandat del conseller Pelegrí, s’han destruït o han deixat d’estar en mans de persones d’entre 16 i 64 anys un total de 12.300 llocs de treball. La distribució per territoris d’aquesta davallada mostra un comportament força divers: mentre la mitjana d’ocupació agrària a Lleida entre el 2010 i el 2012 només ha baixat un 2% (400 llocs de treball), a Barcelona ha baixat un 35,3% (6.500 llocs de treball), a Girona un 22,1% (2.500 llocs de treball) i a Tarragona un 16% (2.800 llocs de treball).

Unió de Pagesos ja fa mesos que ha anat advertint al conseller d’Agricultura la necessitat de “treballar amb la màxima urgència sobre les polítiques catalanes que es van acordar unànimement al ple del Parlament de Catalunya, a proposta del sindicat, per aconseguir un mercat sense abusos i competències deslleials, així com una major participació de la pagesia professional en el valor afegit a la cadena alimentària, la millora de l’eficàcia de les explotacions i l’accés al finançament”. El sindicat recorda que aquestes són les prioritats “ineludibles” per al sector, i que “no es disposa de cap marge per no actuar immediatament davant l’evolució que està tenint el sector agrari català”.

Població ocupada en agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques-2009) a Catalunya
(En milers de persones)

EPA
Mitjana anual

Variació %
Variació %
Ocupats agraris
2010
2011
2012
2012/2011
2012/2010
Barcelona
18,4
11,4
11,9
4,39
-35,33
Girona
11,3
10,7
8,8
-17,76
-22,12
Lleida
19,4
18,8
19,0
1,06
-2,06
Tarragona
17,4
18,0
14,6
-18,89
-16,09
Catalunya
66,5
58,9
54,2
-7,98
-18,50
Font: Idescat a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa de l’INECap comentari:

Publica un comentari a l'entrada