dimecres, 6 de febrer de 2013

UP alerta que l’afiliació a la seguretat social agrària ha caigut un 9,53% a Catalunya en els últims dos anys


Unió de Pagesos (UP) ha "advertit" avui, a través d’un comunicat, que el nombre de persones que cotitzen a règims de la Seguretat Social per activitats econòmiques classificades com a agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca a Catalunya ha tingut una significativa reducció en els últims dos anys, durant el mandat (2011 i 2012) del conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Segons les dades de la Seguretat Social i prenent com a referència les persones afiliades d’alta l’últim dia de l’any 2010 en aquests règims, l’últim dia del 2011 eren pràcticament les mateixes, un 0,1% més que l’últim dia del 2010 però, per contra, l’últim dia del 2012 havien baixat un 9,53% si es compara amb l’últim dia del 2010. En el sector agrari (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE- 2009) a Catalunya, “durant el temps que porta de mandat el conseller Pelegrí”, s’han perdut 5.778 cotitzants a la Seguretat Social, dels quals 1.366 autònoms i la resta (4.412), treballadors per compte aliè. Aquesta davallada d’afiliats mostra un comportament negatiu a tots els territoris, però amb notables diferències. Així, mentre les persones afiliades d’alta a règims de la Seguretat Social per activitats econòmiques classificades com a agràries (CNAE 2009) a Tarragona, entre l’últim dia del 2010 i l’últim del 2012 només han baixat un 3,27% (527 cotitzants), a Lleida han baixat un 7,47% (1.472 cotitzants), a Girona un 8,97% (781 cotitzants), i a Barcelona un 18,65% (2.998 cotitzants).
 Unió de Pagesos ja va alertar fa una setmana que l’ocupació agrària ha baixat a Catalunya un 18,5%, segons l’Enquesta de Població Activa, durant el mandat de Josep Maria Pelegrí com a conseller d’Agricultura, “en part a causa dels incompliments del Govern en matèria de polítiques catalanes”. El sindicat ha anat advertint al conseller des de fa mesos sobre la “necessitat de treballar amb la màxima urgència en les polítiques catalanes que es van acordar unànimement al ple del Parlament de Catalunya, a proposta del sindicat, per aconseguir un mercat sense abusos i competències deslleials, així com una major participació de la pagesia professional en el valor afegit a la cadena alimentària, la millora de l’eficàcia de les explotacions i l’accés al finançament”. El sindicat considera que aquestes són les prioritats “ineludibles” per al sector, i que “no es disposa de cap marge per no actuar immediatament davant l’evolució que està tenint el sector agrari català”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada