dimarts, 1 de novembre de 2011

Diversificació econòmica de les zones rurals


El DAR ha anunciat aquest dilluns els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals. El termini per a presentar les sol·licituds és d'un mes. La imatge d'aquest post és de Rafael López-Monné per al Consell Comarcal del Priorat. A continuació us adjunto la nota de premsa:
El Departament d'Agricultura impulsa la diversificació econòmica de les zones rurals i en simplifica la tramitació dels ajuts
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, corresponents a l’any 2011, i n’ha aprovat les bases reguladores, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, a partir del qual només s’atendrà sol·licituds de visita prèvia de comprovació de no inici de les inversions, que s’acollirien a la propera convocatòria d’ajuts.
 
Mitjançant aquesta línia d'ajuts, el Departament persegueix la dinamització econòmica de les zones rurals catalanes. D'aquesta forma, es finançarà les inversions que generin activitat econòmica i donin resposta a l'estratègia de desenvolupament local definida en els programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels agents econòmics i socials territorials, i els que fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves.
 
Més concretament, els projectes objecte d'ajut hauran d'anar dirigits a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.
 
Aquesta convocatòria d'ajuts està dotada amb un import total de 18.669.000 euros, estant participada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea (UE) i pel Departament d'Agricultura. En aquest sentit, el Departament realitza la principal aportació amb un import de 13.068.300 euros, que representa el 70% del pressupost total disponible, els 5.600.700 euros restants (30%) els aporta el fons FEADER.

En  aquesta convocatòria d’ajuts Leader 2011, és destacable la important tasca de simplificació documental que ha realitzat el Departament, eliminant o flexibilitzant 25 requeriments que constaven en anteriors convocatòries d'ajut i eliminant 29 documents, majoritàriament en la fase de sol·licitud. Aquesta simplificació redundarà en un benefici considerable per als sol·licitants d’ajut, els quals, en les primeres fases de tramitació, únicament hauran de presentar declaració responsable per a acreditar el compliment de molts dels aspectes avaluats i la resta de documentació es deixarà de demanar, comprovant-se per l'òrgan gestor a través dels mitjans d'interoperabilitat administrativa disponibles.
 
Així mateix, també és remarcable que l’Ordre Leader 2011 incorpora, en la mateixa publicació de la convocatòria d’ajuts, l’obertura del termini per a presentar comunicacions prèvies a l’inici de les inversions. Això ha d’evitar la pèrdua d’iniciatives d’inversió en el lapse de temps entre convocatòries d’ajut. Es tracta d’aconseguir que el major nombre possible d’inversions en el territori pugui optar als ajuts Leader.
 
Com a novetats importants en la tipologia de projectes subvencionables, ho seran tots aquells projectes agroalimentaris, de transformació i comercialització, ja estiguin inclosos o no dins l'Annex I del Tractat constitutiu de la UE o estiguin dirigits al comerç majorista o minorista. El finançament es realitzarà a través de la mesura de 'Creació i desenvolupament de micorempreses' i la d''Augment del valor afegit dels productes agroalimentaris'. Per la mesura de 'Foment d'activitats turístiques' seran subvencionables els allotjaments de més de 50 habitacions (100 places), i per la mesura de 'Conservació i millora del patrimoni rural' també es podrà finançar els projectes d'inversió en municipis de més de 5.000 habitants.
 
Finalment, cal subratllar l'ampliació de la tipologia de beneficiaris per a la mesura d''Augment del valor afegit dels productes agroalimentaris' a cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la reinserció laboral de persones discapacitades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada