dijous, 16 de maig de 2013

Visió artificial per a classificar els raïms


L’Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO), una associació industrial privada sense ànim de lucre creada a iniciativa empresarial el 1988 i impulsada per la Generalitat Valenciana, ha creat per a l'empresa Barnigrado un prototip que, mitjançant visió artificial, classifica el raïm que arriba als cellers segons la seva qualitat. Actualment, l'empresa Barnigrado comercialitza aquest prototip entre els cellers d'àmbit nacional. Actualment, s’afirma des d’AIDO, les partides de raïm provinents de les diferents zones productores arriben als cellers en brut per al seu processament i transformació. En aquest punt, el raïm ha de classificar-se en funció d'una sèrie de paràmetres que tenen en compte la presència d'elements estranys o no aprofitables en la producció de most i vi, la consistència del fruit, la seva tipologia i el grau de maduració. “Aquest procés és crític, doncs les qualitats de la matèria primera influeixen en el resultat final de la producció vitivinícola”, s’afegeix. Els mètodes actuals d'anàlisis de cada partida es basen en estimacions visuals, mesuraments refractomètriques i presa de mostres per a la seva posterior anàlisi química. “No obstant això, existeix la necessitat de disposar d'eines que permetin classificar d'una manera més àgil el nivell de qualitat del raïm en temps real i de forma fiable”, s’apunta.
            Per resoldre aquesta problemàtica, L'Institut Tecnològic AIDO ha desenvolupat per a l'empresa Barnigrado un prototip industrial que, emprant tecnologia de visió artificial, és capaç de classificar el raïm de manera automàtica en el mateix instant en el qual es rep en el celler. Concretament, la visió artificial empra algorismes de processament d'imatge que detecten automàticament els paràmetres necessaris per determinar la qualitat del raïm. A més, el sistema permet emmagatzemar un històric d'imatges que facilitarà una posterior anàlisi comparativa entre les diferents varietats, parcel·les o veremes. Això “suposarà una informació de valor per realitzar estimacions en campanyes futures així com utilitzar-se com a suport per a argumentacions amb proveïdors i clients”. Actualment, Barnigrado comercialitza aquest prototip entre els cellers d'àmbit nacional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada