dimecres, 22 de maig de 2013

Pelegrí proposa al Parlament l'elaboració del Pla d'internacionalització del sector


El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha exposat avui al Parlament, en resposta a una interpel·lació parlamentària, les línies de treball del Govern per "aportar major competitivitat al sector agroalimentari". El conseller ha remarcat que el sector agroalimentari és un sector anticíclic que manté el seu potencial, fins al punt que, “l’any 2012, la cobertura amb l’exterior s’ha situat en 88 punts, en front la de l’any 1991, en què se situava en 34 punts. Això vol dir que el dèficit comercial amb l’exterior ha passat del 66% al 12%, gràcies a la capacitat d’exportar més i millor.”
“Els mèrits de tots aquests guanys són de les empreses, això és innegable, i ningú no els ha de perdre el respecte que mereixen per tot aquest esforç” ha senyalat el conseller,  qui ha defensat la necessitat d’incrementar la col·laboració público-privada però reduint la burcràcia. Pelegrí ha senyalat que "Govern i l’Administració han de ser al seu costat, per mirar de salvar entrebancs, atendre demandes legítimes que les han d’ajudar a créixer en capactitat exportadora, en competitivitat i, per tant, ajudaran al conjunt del país a generar més ocupació i més riquesa. fonamental per aconseguir-ho, i el sector exterior agroalimentari fa els seus deures". El conseller ha exposat les línies d’acuació del Govern per donar suport al sector agroalimentari en la tasca de créixer sobretot a l’exterior, especialment a través de Promotora d’Exportacions Catalanes, Prodeca, "perquè mantingui l’activitat de promoció comercial exterior que necessiten les empreses, amb un servei que s’ajusta a un món dinàmic, canviant, i que incrementi l’activitat de cooperació amb altres regions, i que faci de lobby del nostre sector agroalimentari". Així mateix ha proposat l’elaboració del Pla d’internacionalització del sector agroalimentari català
“L’aposta del Departament d’Agricultura per la internacionalització és, per tant, clara, i es concreta en el suport i l’acompanyament a les empreses, amb una oferta de serveis que s’ajustin a les seves necessitats. I això passa per reforçar el paper de la Promotora d’Exportacions Catalanes, Prodeca, com a eina que s’ha mostrat útil i eficaç en aquesta tasca tan important”, ha reamarcat Pelegrí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada