diumenge, 3 d’abril de 2011

El concurs del Penedès, dolç però sense bombollesL'Acadèmia Tastavins del Penedès i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès han convocat 45 edició del Concurs de Vins amb Denominació d'Origen Penedès. Es poden presentar vins blancs, blancs de criança, rosats, negres joves. negres de criança i dolços. Precissament aquests últims vins, els dolços, són la gran novetat de l'edició d'enguany. Segons la DO Penedès, "aquest grup s'incorpora degut a l'elaboració i comercialització d'aquest tipus de vins que s'està fent sota l'empara de la Denominació d'Origen Penedès". En canvi, el concurs nop s'ha obert als emergents escumosos elaborats seguint el mètode tradicional que empara la DO Penedès: Mas Comtal, Can Ramon-Viticultors del Montgròs, Mas Can Colomé, Torre del Veguer, Colet, Celler de l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges, Gramona (Frisant de Gel)... Què en penseu?

Aquest concurs té la finalitat d'"estimular la producció i elaboració de vins de qualitat. Les bases són les següents:

1.- Per prendre part en aquest Concurs de vins Penedès, és imprescindible tenir el celler
inscrit en el Registre de Cellers de Criança de la Denominació d'Origen Penedès. El vi ha de
correspondre a un tipus i marca comercial, i estar prèviament qualificat pel Consell
Regulador.
2.- Atenent els tipus de vi, dins el concurs s'estableixen els següents grups:
A - Vins blancs
B - Vins blancs de criança.
C –Vins rosats
D - Vins negres
E – Vins negres de criança.
F – Vins dolços
En el grup A hi poden prendre part els vins blancs sense criança.
En el grup B hi poden prendre part els vins blancs que han tingut un procés d’envelliment o
han fet la fermentació en envàs de fusta i que està previst sortir al mercat durant l'any 2010.
En el grup C hi poden prendre part els vins rosats.
En el grup D hi poden prendre part els vins negres sense criança.
En el grup E hi poden prendre part els vins negres procedents de collites anteriors a 2010
que han passat un temps de criança o envelliment d’acord amb la legislació vigent, i que
està previst sortir al mercat durant l'any 2011.
En el grup F hi poden prendre part els vins : vi dolç natural, vi dolç de raïm sobremadurat, i vi
dolç de fred, definits en l’Article 19.4 del Reglament.
3.- Cada firma interessada en prendre part en aquest Concurs podrà
presentar un màxim de 3 mostres a cada un dels grups.
4.- No podran concursar els vins que hagin estat premiats en altres edicions.
5.- La quantitat mínima disponible del vi presentat al Concurs serà de 3.000 ampolles de 0,75
l. Aquesta condició serà comprovada pel Consell Regulador. Per al grup F, el mínim
disponible haurà de ser de 500 litres.
6.- Cada mostra constarà de quatre ampolles de 0.75 litres i cada ampolla portarà una
etiqueta en la que únicament hi haurà un "Lema" que la identifiqui i el grup al qual pertany. El
dret d’ inscripció és fixa en 80’-€ + IVA(18%) per mostra. El compte per fer l’ingrés de les
mostres del concurs és Caixa Penedès 2081 0000 84 3300124614.
7.- Cada mostra anirà acompanyada d'un sobre en blanc tancat (i si es vol lacrat). Al seu
exterior hi constarà el "Lema" d’identificació i el grup en que participa la mostra, i a
l'interior, un escrit amb el "Lema", nom i adreça del celler on pertany la mostra, la varietat,
l’anyada si s'escau, la marca, el nº de lot i el nombre d’ampolles de la partida disponibles.
També es farà constar si opta al premi especial per al vi de Xarel·lo.
8.- Les mostres amb els seus sobres corresponents, es lliuraran a les oficines de la
Denominació d'Origen Penedès, de Vilafranca del Penedès, Plaça Àgora, s/n - baixos, fins el
dia 1 d’abril de 2011
9.- De les quatre ampolles de que consta cada mostra, una es destinarà per a anàlisis i les
altres tres per a degustació i classificació del Jurat de Tast.
10.- El Jurat de classificació de les mostres, serà nomenat per la Denominació d'Origen i
l'Acadèmia Tastavins St. Humbert, i constarà de persones expertes i coneixedores dels vins
del Penedès.
11.- El Jurat farà la classificació tenint de referència únicament el número que figura a
l'ampolla i seguint les normes de tast establertes per la Denominació d'Origen i l'Acadèmia
Tastavins.
12.- La Denominació d'Origen comunicarà a les firmes classificades la data i el lloc on el Jurat
farà públic els resultats.
13.- Els Premis que el Jurat atorgarà seran: Medalles d'OR, d'ARGENT i de BRONZE, amb
els diplomes acreditatius corresponents, segons la puntuació obtinguda. El Jurat concedirà
un PREMI ESPECIAL per al vi blanc de Xarel·lo, que obtingui la millor puntuació.
14.- El Jurat qualificador podrà declarar desert algun premi.
15.- La presentació de mostres al concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
16.- Els guanyadors podran exhibir a les etiquetes la menció atorgada d’acord amb el
Reglament (CE) 753/2002 . El model d’anagrama serà lliurat per l’Acadèmia Tastavins del
Penedès.
17.- El Consell regulador D.O. Penedès i l'Acadèmia Tastavins es reserven el dret de
modificar qualsevol de les condicions exposades anteriorment.
18.- El consell utilitzarà els vins premiats en els actes oficials, i es reserva el dret de comprarne
per a les sessions de tast de promoció, al 50% del preu de venda al celler.
19.- Qualsevol cas no previst en les normes anteriors serà resolt per la Denominació d'Origen
i l'Acadèmia Tastavins del Penedès, sense que els concursants tinguin dret a apel·lació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada